Gà Ướp Lá Mắc Mật Chay Âu Lạc

Giá: 35.000 

Hết hàng