Dồi Chay Hà Thành

Giá: 50.000 

Dồi Chay Hà Thành

Giá: 50.000 

Trọng Lượng

500g

Loại Hàng

Thương Hiệu

Danh mục: